loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn 1200 chữ : những truyện ngắn đoạt giải / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 187 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4325/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4326/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26265
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top