loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn đặc sắc 2015 / Sương Nguyệt Minh tuyển chọn

Tác giả : Sương Nguyệt Minh tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4430/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4431/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top