loading

Sách, tuyển tập

Về thương chim sẻ / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tạp văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4338/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1652/2019
(VH 6005)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top