loading

Sách, tuyển tập

15 truyện ngắn / Khuất Quang Thụy, Trung Trung Đỉnh, Sương Nguyệt Minh

Tác giả : Khuất Quang Thụy, Trung Trung Đỉnh, Sương Nguyệt Minh

Nhà xuất bản : Hội nhà Văn

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 339 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11552
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top