loading

Sách, tuyển tập

Số đỏ / Vũ Trọng Phụng

Tác giả : Vũ Trọng Phụng

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 843 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11544
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top