loading

Sách, tuyển tập

Hướng dẫn kinh doanh trên mạng Net Future / Chuck Martin ; Vũ Minh Hiền, Minh Đức biên dịch

Tác giả : Chuck Martin ; Vũ Minh Hiền, Minh Đức biên dịch

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 271 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 381.142

Chủ đề : 1. Thương mại điện tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11537
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top