loading

Sách, tuyển tập

La Conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : [8 tr.] : minh họa màu ; 30 cm

Chủ đề : 1. Cây trồng nông nghiệp -- Di truyền. 2. Ngân hàng gien thực vật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4027
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top