loading

Sóng xô tình vỡ [tài liệu ghi hình] : Album Vũ Hà. Vol. 2

Nhà xuất bản : Hãng phim Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 đĩa VCD : âm thanh, hình ảnh ; 4 3/4 in. + 1 VCD quà tặng

Số phân loại : 782.4209597

Chủ đề : 1. Âm nhạc -- Việt Nam. 2. Bài hát Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Phòng Nghiên Cứu BH 3753
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Phòng Nghiên Cứu BH 3754
Phục vụ đọc tại chỗ
Top