loading

Phố xuân [tài liệu ghi hình] : VCD Karaoke

Nhà xuất bản : Hãng phim Trẻ & Kim Lợi Studio

Nơi xuất bản : [T.P. Hồ Chí Minh]

Mô tả vật lý : 1 đĩa VCD : hình ảnh, âm thanh ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 782.4209597

Chủ đề : 1. Âm nhạc -- Việt Nam. 2. Bài hát Việt Nam. 3. Karaoke. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Phòng Nghiên Cứu BH 3633
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Phòng Nghiên Cứu BH 3634
Phục vụ đọc tại chỗ
Top