loading

Sách, tuyển tập

Cuộc viễn chinh cuối cùng : huyền thoại lục địa MU / Tô Đức Quỳnh

Tác giả : Tô Đức Quỳnh

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 319 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết viễn tưởng Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11405
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11406
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top