loading

Sách, tuyển tập

Trần Thủ Độ danh nhân truyện ký / Trúc Khê

Tác giả : Trúc Khê

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 142 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 959.7024092

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4145/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4146/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top