loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các tính chất đại số của hệ mã công khai RSA và khả năng mở rộng / Trần Đình Long ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đan Thư, Nguyễn Đình Thúc

Tác giả : Trần Đình Long ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đan Thư, Nguyễn Đình Thúc

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 005.82

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Mã hóa dữ liệu (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt. 3. Mật mã -- Tóm tắt. 4. Tin học -- Toán học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22358
Phục vụ đọc tại chỗ
Top