loading

Luận án, luận văn

Công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (1975-2008) / Lê Thị Hiền Lương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hữu Phước, Đặng Văn Đoài

Tác giả : Lê Thị Hiền Lương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hữu Phước, Đặng Văn Đoài

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 353.1

Chủ đề : 1. An ninh quốc gia -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. An toàn xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Luận văn -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22346
Phục vụ đọc tại chỗ
Top