loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tuổi xương đốt sống cổ trên phim sọ nghiêng và ứng dụng khảo sát sự tăng trưởng xương hệ thống sọ mặt giai đoạn 8-18 tuổi / Hồ Thị Thùy Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Thị Kim Anh

Tác giả : Hồ Thị Thùy Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Thị Kim Anh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 23 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 617.643

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Nền sọ -- Tăng trưởng -- Tóm tắt. 3. Răng hàm mặt -- Tóm tắt. 4. Xương hàm mặt -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 22343
(K07.21_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top