loading

Luận án, luận văn

Phân tích kinh tế xói mòn đất nông nghiệp lưu vực Suối Rạt, tỉnh Bình Phước / Nguyễn Trường Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Giác Tâm, Trần Tuấn Tú

Tác giả : Nguyễn Trường Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Giác Tâm, Trần Tuấn Tú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 631.45

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất -- Việt Nam -- Bình Phước -- Khía cạnh kinh tế -- Tóm tắt. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Xói mòn đất -- Việt Nam -- Bình Phước -- Khía cạnh kinh tế -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22339
Phục vụ đọc tại chỗ
Top