loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phẫu thuật cấy ốc tai điện tử đa kênh / Lê Trần Quang Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phạm Ngọc Chất

Tác giả : Lê Trần Quang Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phạm Ngọc Chất

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 617.8

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Tai -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 3. Tai -- Bệnh -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22327
Phục vụ đọc tại chỗ
Top