loading

Luận án, luận văn

Hóa trị hỗ trợ Carcinôm đại tràng giai đoạn III bằng phác đồ Oxaliplatin, 5-Fluorouracil và Leucovorin / Phan Thị Hồng Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chấn Hùng

Tác giả : Phan Thị Hồng Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chấn Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 616.994347

Chủ đề : 1. Đại tràng -- Ung thư -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 2. Đại tràng -- Ung thư -- Điều trị -- Tóm tắt. 3. Đại tràng -- Ung thư -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 4. Luận văn -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22318
Phục vụ đọc tại chỗ
Top