loading

Sách, tuyển tập

Cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng bộ - Chi bộ

Nhà xuất bản : Thông tấn xã Việt Nam

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 467 tr. ; 28 cm

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3967/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top