loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nam bộ (1945-1975) / Lâm Thị Thiên Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi, Lê Ngọc Thúy

Tác giả : Lâm Thị Thiên Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi, Lê Ngọc Thúy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 4,219,52 tờ : sơ đồ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Ngôn ngữ nghệ thuật -- Việt Nam -- Nam Bộ. 3. Ngôn ngữ văn học. 4. Truyện ngắn Việt Nam -- 1945-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22368
Phục vụ đọc tại chỗ
Top