loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu các hình thái sa trực tràng kiểu túi với hỗ trợ của cộng hưởng từ động / Vỗ Tấn Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Hối

Tác giả : Vỗ Tấn Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Hối

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x,123, 48 tờ : hình vẽ, ảnh ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.5547

Chủ đề : 1. Chụp cộng hưởng từ. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Trực tràng -- Bệnh. 4. Trực tràng -- Điều trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22359
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22360 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top