loading

Luận án, luận văn

Các tính chất đại số của hệ mã công khai RSA và khả năng mở rộng / Trần Đình Long ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đan Thư, Nguyễn Đình Thúc

Tác giả : Trần Đình Long ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đan Thư, Nguyễn Đình Thúc

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 5,85,21 tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 005.82

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Mã hóa dữ liệu (Khoa học máy tính). 3. Mật mã. 4. Tin học -- Toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22356
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22357 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top