loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phân tích kinh tế xói mòn đất nông nghiệp lưu vực Suối Rạt, tỉnh Bình Phước / Nguyễn Trường Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Giác Tâm, Trần Tuấn Tú

Tác giả : Nguyễn Trường Ngân ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Giác Tâm, Trần Tuấn Tú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 12,96,46 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 631.45

Chủ đề : 1. Bảo tồn đất -- Việt Nam -- Bình Phước -- Khía cạnh kinh tế. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Xói mòn đất -- Việt Nam -- Bình Phước -- Khía cạnh kinh tế. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22337
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22338 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top