loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Transcriptome analysis and expression of immune-related genes in Megalobrama amblycephala after challenge with Aeromonas hydrophila / Trần Ngọc Tuấn ; Advisor : Wang Weimin

Tác giả : Trần Ngọc Tuấn ; Advisor : Wang Weimin

Nhà xuất bản : Huazhong Agricultural University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Wuhan, China

Mô tả vật lý : v, 177 tr. : minh họa ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 639.2

Chủ đề : 1. Aeromonas hydrophila.. 2. Cá -- Miễn dịch học. 3. Cá -- Vi sinh vật học. 4. Luận án -- Trung Quốc. 5. Megalobrama amblycephala. 6. Vi khuẩn gram âm. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22312
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22313 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top