loading

Luận án, luận văn

The interfacial electronic and magnetic properties in Alq3-based organic spin valve devices / Lâm Tú Ngọc

Tác giả : Lâm Tú Ngọc

Nhà xuất bản : National Chiao Tung University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hsinchu, Taiwan

Mô tả vật lý : xix, 109 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 535.357

Chủ đề : 1. Điện phát quang. 2. Luận án -- Đài Loan. 3. Tris(8-hydroxyquinoline) aluminum.. 4. Từ tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22294
Phục vụ đọc tại chỗ
Top