loading

Luận án, luận văn

Approaches to curriculum development in Vietnamese higher education : a case study / Phan Ngọc Thạch

Tác giả : Phan Ngọc Thạch

Nhà xuất bản : Queensland University of Technology

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : xvi, 365 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 378.009597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 2. Luận án -- Úc. 3. Trường đại học và cao đẳng -- Việt Nam -- Chương trình giảng dạy.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22283
Phục vụ đọc tại chỗ
Top