loading

Sách, tuyển tập

Trăng xuân : thơ / Nguyễn Hồng Oanh

Tác giả : Nguyễn Hồng Oanh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 55 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11237
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top