loading

Sách, tuyển tập

Lưới điện tử thần / Jeffery Deaver ; người dịch Đinh Minh Hương

Tác giả : Jeffery Deaver ; người dịch Đinh Minh Hương

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 574 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045939598

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Cảnh sát -- Hoa Kỳ -- New York -- Tiểu thuyết. 2. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24964
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top