loading

Sách, tuyển tập

Gái làng lạc phố / Trung Hiền

Tác giả : Trung Hiền

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 155 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11158
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16214
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top