loading

Sách, tuyển tập

Multinational business finance / David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett

Tác giả : David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett

Nhà xuất bản : Addison-Wesley

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Mass. [etc.]

Mô tả vật lý : xxvi, 854 tr. : biểu đồ ; 24 cm

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Công ty kinh doanh đa quốc gia -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 SF 47
Phục vụ đọc tại chỗ
Top