loading

Sách, tuyển tập

Quan thanh liêm : tiểu thuyết / Võ Minh Cư

Tác giả : Võ Minh Cư

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 411 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10933
()
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10934
()
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top