loading

Sách, tuyển tập

Âm mưu thay não : tiểu thuyết trinh thám / Giản Tư Hải

Tác giả : Giản Tư Hải

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 491 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10908
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10909
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top