loading

Sách, tuyển tập

Ru trên ngọn sóng : thơ / Nguyễn Thu Sang

Tác giả : Nguyễn Thu Sang

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 123 tr. : hình vẽ, 4 tờ tranh ảnh màu ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10904
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10905
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top