loading

Sách, tuyển tập

Sức mạnh của tĩnh tâm : bí quyết để sống cuộc đời tự do tự tại / Hải Hoa chủ biên ; người dịch Thu Trần

Tác giả : Hải Hoa chủ biên ; người dịch Thu Trần

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 263 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786049267772

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3606/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3607/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25295
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top