loading

Doremon [tài liệu ghi hình] : phim hoạt hình Nhật Bản. Ph.2, VCD 31, Người máy Rockman

Nhà xuất bản : Phương Nam phim phát hành

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 VCD : âm thanh, hình ảnh màu ; 4 3/4 in

Số phân loại : 791.4334

Chủ đề : 1. Đôrêmon (Nhân vật hư cấu). 2. Phim hoạt hình. 3. Phim hoạt hình -- Nhật Bản. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10742 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top