loading

Sách, tuyển tập

Máu hiếm / Phan Hồn Nhiên ; Kim Duẫn minh họa

Tác giả : Phan Hồn Nhiên ; Kim Duẫn minh họa

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 258 tr. : 15 tờ hình vẽ màu ; 20 cm

ISBN : 9786042016261

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 10501
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top