loading

Sách, tuyển tập

Easy reading selections in English

Nhà xuất bản : Simon & Schuster

Năm xuất bản : s.a

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : [68] tr. : hình vẽ ; 19x29 cm

Số phân loại : 428.4

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 604/98
(K09.07_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top