loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chiết xuất Morphin từ cây thuốc phiện (Papaver somniferum L.) Việt Nam và bán tổng hợp thành codein / Bùi Lệ Mỹ

Tác giả : Bùi Lệ Mỹ

Nhà xuất bản : Viện Dược liệu

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 95 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 615.7822

Chủ đề : 1. Codein. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Morphin.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8377
Phục vụ đọc tại chỗ
Top