loading

Sách, tuyển tập

The real wealth of nations : pathways to human development / United Nations Development Programme

Tác giả : United Nations Development Programme

Nhà xuất bản : United Nations Development Programme

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : New York, N.Y.

Mô tả vật lý : xiii, 227 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 28 cm

ISBN : 9780230284456

Số phân loại : 331.11

Chủ đề : 1. Nguồn nhân lực. 2. Phát triển bền vững. 3. Phát triển kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 5648
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top