loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Зколого-геохимическое состояние дельты реки Меконг (Республика Вьетнам) по результатам изучения донных отложений / Фунг Тхай Зыонг ; Научный Руководитель: Савичев О.Г.

Tác giả : Фунг Тхай Зыонг ; Научный Руководитель: Савичев О.Г.

Nhà xuất bản : Национальный исследовательский Томский политический университет

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Томск

Mô tả vật lý : 25 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 555.978

Chủ đề : 1. Địa chất học môi trường -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Nga -- Tóm tắt. 3. Sinh thái học -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Tóm tắt. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22257
Phục vụ đọc tại chỗ
Top