loading

Sách, tuyển tập

Tư duy thiên tài : mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho cuộc đời bạn. Ph.1 / Phan Ngọc Quốc

Tác giả : Phan Ngọc Quốc

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. : minh hoạ màu ; 24 cm

ISBN : 9786047711659

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3127/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3128/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26171
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top