loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của Bần trắng (Sonneratia alba) và Bần ổi (Sonneratia ovata), họ bần (sonneratiaceae), mọc ở rừng ngập mặn Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hoài Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Phi Phụng, Poul Erik Hansen

Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Phi Phụng, Poul Erik Hansen

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh City

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 582.16

Chủ đề : 1. Cây Bần ổi -- Việt Nam -- Cần Giờ -- Tóm tắt. 2. Cây Bần trắng -- Việt Nam -- Cần Giờ -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Cần Giờ -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22185
Phục vụ đọc tại chỗ
Top