loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Lê Đức Thường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thống, Trần Thục

Tác giả : Lê Đức Thường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thống, Trần Thục

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 627

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Lưu vực sông -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phát triển tài nguyên nước -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22156
Phục vụ đọc tại chỗ
Top