loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Tác giả : Lê Đức Thường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thống, Trần Thục

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 627

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Lưu vực sông -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phát triển tài nguyên nước -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22156
Phục vụ đọc tại chỗ
Top