loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sự khác biệt về lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân trên và dưới 65 tuổi / Nguyễn Văn Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Trí

Tác giả : Nguyễn Văn Tân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Trí

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 616.1237

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Nhồi máu cơ tim -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 3. Nhồi máu cơ tim -- Điều trị -- Tóm tắt. 4. Tim -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 5. Tim -- Bệnh -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22153
Phục vụ đọc tại chỗ
Top