loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Huỳnh Lâm Anh Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Hương, Trần Văn Hiếu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 371.2

Chủ đề : 1. Học sinh -- Hướng dẫn kỹ năng sống -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Quản lý và hoạt động giáo dục -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22144
Đang bận
Top