loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu các khả năng phát triển thượng lưu tác động đến chế độ dòng chảy và xâm nhập mặn mùa khô ở Đồng bằng Sông Cửu Long / Tô Quang Toản ; Người hướng dẫn khoa học : Tăng Đức Thắng

Tác giả : Tô Quang Toản ; Người hướng dẫn khoa học : Tăng Đức Thắng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 627

Chủ đề : 1. Dòng chảy -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Tài nguyên nước -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Tóm tắt. 4. Xâm nhập mặn -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22140
Phục vụ đọc tại chỗ
Top