loading

Luận án, luận văn

当代越南大学生理想信念敎育硏究 = The study of contemporary vietnamese college students' ideal and belief education / 陈庭奉 (Trần Đình Phụng)

Tác giả : 陈庭奉 (Trần Đình Phụng)

Nhà xuất bản : 湖南師範大學

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : 中国湖南

Mô tả vật lý : v, 304 tờ : biểu đồ ; 29 cm

Số phân loại : 378.009597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 2. Khoa học chính trị -- Dạy và học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Trung Quốc. 4. Sinh viên đại học -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22244
Phục vụ đọc tại chỗ
Top