loading

Luận án, luận văn

The application of RaschGSP IRT theory for large data sets in educational measurement = RaschGSP IRT 理論在大量數據教育測驗上統计之應用 / Nguyễn Phùng Tuyển ; dissertation advisors : Tian-Wei Sheu, Masatake Nagai

Tác giả : Nguyễn Phùng Tuyển ; dissertation advisors : Tian-Wei Sheu, Masatake Nagai

Nhà xuất bản : National Taichung University of Education

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Taiwan

Mô tả vật lý : xvi, 157 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 371.26

Chủ đề : 1. Luận án -- Đài Loan. 2. Lý thuyết hệ thống. 3. Trắc nghiệm và đo lường giáo dục -- Mô hình toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22232
Phục vụ đọc tại chỗ
Top