loading

Luận án, luận văn

Taylor approximation method in grey prediction and its applications in educational information and measurement = 泰勒近似法於灰色預測及其在教育資訊與測驗統计之應用 / Nguyễn Phước Hải ; dissertation advisors : Tian-Wei Sheu, Masatake Nagai

Tác giả : Nguyễn Phước Hải ; dissertation advisors : Tian-Wei Sheu, Masatake Nagai

Nhà xuất bản : National Taichung University of Education

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Taiwan

Mô tả vật lý : xiv, 158 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 371.26

Chủ đề : 1. Luận án -- Đài Loan. 2. Lý thuyết hệ thống. 3. Phép tính xấp xỉ. 4. Trắc nghiệm và đo lường giáo dục -- Mô hình toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22231
Phục vụ đọc tại chỗ
Top