loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Structure and mechanism studies of sugar epimerase from dictyoglomus turgidum / Pham Tan Viet ; supervisor : Lin-Woo Kang

Tác giả : Pham Tan Viet ; supervisor : Lin-Woo Kang

Nhà xuất bản : Konkuk University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Seoul

Mô tả vật lý : ix, 142 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 572.565

Chủ đề : 1. Dictyoglomus turgidum. 2. Lactose. 3. Luận án -- Hàn Quốc. 4. Streptomyces -- Công nghệ sinh học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22186
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22187 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top