loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cơ cấu vốn và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp / Lê Hoàng Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Thanh Hà, Trần Thị Kỳ

Tác giả : Lê Hoàng Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Thanh Hà, Trần Thị Kỳ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix,105,xiii,124 tờ : sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 658.152

Chủ đề : 1. Đầu tư vốn. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quản lý rủi ro. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22175
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22176 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top